Blog

Nieuws & Achtergrond

In deze blog lees je meer over wat er leeft in onze club en geven we toelichting bij onze multivechtsport.

Welke “Martial Art” past bij mij?
Gepost op 28/12/2019

Welke “Martial Art” past bij mij?

“Martial Arts” is een algemene verzamelnaam voor vechtsporten, krijgskunsten en zelfverdedigingssystemen. Een keuze maken uit de ontelbaar lange lijst met mogelijke martial arts is niet eenvoudig. De volgende vier vragen helpen bij je keuze.


Zwarte gordel
Gepost op 01/04/2019

Zwarte gordel

Vraag: Hoe lang duurt het voor een normale mens om een zwarte gordel te behalen?

Antwoord: Een normale mens behaalt geen zwarte gordel.

Shin Gi Tai
Gepost op 23/03/2019

Shin Gi Tai

Budo is net als topsport een combinatie van technische verfijning, fysieke kwaliteiten en mentale kracht. In budo - de weg van de krijgskunsten - wordt deze heilige drievuldigheid aangeduid met de term shin gi tai.

Shime waza
Gepost op 15/03/2019

Shime waza

Het overmeesteren van de tegenstander zonder onnodige schade toe te brengen is het hoogste doel van elke krijgskunst. Een van de efficiënste manieren om dit te bekomen, is door de tegenstander het bewustzijn te laten verliezen door een wurging. 

Verenigingen en Karatestijl
Gepost op 24/02/2019

Verenigingen en Karatestijl

Seikan vzw is aangesloten bij twee federaties:

   1. Vlaamse Karate Federatie vzw (VKF)

   2. International Ryukyu Karate Research Society (IRKRS)

Do Mu Gen
Gepost op 23/02/2019

Do Mu Gen

Do Mu Gen is een Japans gezegde dat vrij vertaald kan worden als "er is geen einde aan het leerproces". Wat betekent dit?

De vechtlesse
Gepost op 23/12/2018

De vechtlesse

Onze multivechtsport heet officieel Koryu Uchinadi Kenpo-Jutsu, vaak afgekort tot Koryu Uchinadi of KU. Koryu Uchinadi is een multivechtsport die gebaseerd is op verschillende krijgskunsten of vechtsporten die onder de noemer tode of toudi in de 18e en 19e eeuw op het Japanse eiland Okinawa beoefend werden. De naam tode werd aan het begin van de 20e eeuw om politieke redenen veranderd naar karate.

Voor de leek kan die terminologie verwarrend zijn. We geven wat uitleg bij de verschillende termen.

Het woord karate bestaat uit kara wat vertaald kan worden als “leeg” en te of “hand”. Karate kunnen we dus vertalen als “lege hand”. De naam verwijst naar het feit dat de karateka (“beoefenaar van het karate”) zichzelf leert verdedigen zonder wapens.

Tode of toudi is de oorspronkelijke Okinawaanse benaming voor karate. Tou of to verwijst naar “China” en de of di is de Okinawaanse vorm van te “hand”. Tode betekent dus “Chinese hand”, wat verwijst naar een van de chinese bronnen van het Okinawaanse karate, namelijk quanfa of kung fu (“vechtkunst”).

Aan het begin van de 20e eeuw werd tode vanuit Okinawa op het Japanse vasteland geïntroduceerd. De verwijzing naar China lag om politieke redenen gevoelig, waardoor de naam veranderd werd naar karate. Dit ging niet enkel gepaard met een naamsverandering. Karate werd vereenvoudigd - de nadruk kwam te liggen op impacttechnieken, zoals stoot en traptechnieken - en het sportaspect werd belangrijker dan de pure en brutale zelfverdediging.

De naam Koryu Uchinadi Kenpo-Jutsu verwijst naar de roots van het moderne karate. We kunnen de naam als volgt ontleden:

Ko “oud”

Ryu “stroom”

Uchina “Okinawa”

Di “hand”

Ken “wet”

Po “vuist” is gelijk aan quanfa of kungfu

Jutsu “vaardigheid”

Vrij vertaald wordt dit “Oude Okinawaanse vechtkunst”.

Wat we doen is uiteindelijk belangrijker dan de naamgeving.

KU is een all-round multivechtsport gericht op zelfverdediging. Alle mogelijke technieken worden gebruikt tegen de 36 Habitual Acts of Physical Violence. KU maakt gebruik van drills (“futari geiko”), die worden aangeleerd in een traditionele Japanse leeromgeving (“dojo”).

De basisprincipes van alle krijgskunsten/vechtsporten zijn gelijk. Patrick McCarthy, de grondlegger van KU, zegt dikwijls dat hij de stijl even goed “Aristoteles Ryu” had kunnen noemen, vanwege deze universele principes waarop KU gebaseerd is.

Maar het kind moet nu eenmaal een naam hebben.

Bij Seikan zeggen sommigen dat ze karate doen, andere noemen het gewoon Koryu. Een van onze leden zegt dat ze “noa de vechtlesse goat”. Mooier kan het niet. We verstaan elkaar. 

 

 

 

 

Zelfverdediging voor vrouwen
Gepost op 10/12/2018

Zelfverdediging voor vrouwen

zelfverdediging voor vrouwen

 

Effectieve zelfverdediging maakt gebruik van technieken die eenvoudig en brutaal zijn.

Eenvoudig betekent niet dat men na een paar lessen in staat is om de technieken toe te passen. Eenvoudig betekent dat de technieken kunnen toegepast worden onder stressvolle omstandigheden. Onder stress valt de fijne motoriek weg en ontstaat tunneldenken. Het lichaam voert uit wat aangeleerd werd.

Brutaal betekent dat de schade die wordt toegebracht aanzienlijk is, wat impliceert dat er een psychologische barrière moet overwonnen worden om de techniek uit te voeren. De meeste mensen willen andere mensen nu eenmaal geen pijn doen. Door training kun je de correcte mindset ontwikkelen.

Is iedereen in staan om zichzelf te leren verdedigen?

Dat weten we niet. Het is één ding om technieken aan te leren, het is iets anders om die technieken effectief ook toe te passen. Niemand weet wat zijn/haar reactie zal zijn onder hevige stress. Mensen kunnen reageren door terug te vechten of door te vluchten (de zogenaamde “fight or flight response”). Een andere mogelijke reactie is bevriezen van angst (“freeze”). Om jezelf te verdedigen is een mindset nodig die het “killerinstinct” naar boven brengt. Ademhalingsoefeningen en trainen onder stress kunnen dit bijbrengen. Maar geen enkele oefening kan de realiteit benaderen.

Kun je jezelf leren verdedigen in 10 lessen? Neen. Je kunt leren wat de mogelijke aanvallen zijn en je kunt kennis maken met mogelijke zelfverdedigingstechnieken.

Zoals elke vaardigheid, dienen zelfverdedigingstechnieken geoefend worden. Niets gaat vanzelf.

Een goeie zelfverdedigingscursus is gebaseerd op eerlijke informatie.

Het is bijvoorbeeld belangrijk om te benadrukken dat de “aanvaller” vaak iemand is die gekend is, wat de psychologische drempel verhoogt om terug te vechten.

De “aanvallen” die tegen een vrouw gepleegd worden zijn doorgaans ook anders dan de aanvallen die een man kan verwachten. Een vrouw zal bijvoorbeeld eerder vastgenomen en gedomineerd worden.

Welke technieken kan een vrouw aanleren om zichzelf te leren verdedigen?

 • Krachtig kunnen slaan naar de kin
 • Een krachtige kniestoot kunnen geven naar het kruis
 • Zichzelf uit een zwakke positie op de grond kunnen bevrijden (zogenaamde “guard sweep”)
 • Pols kunnen bevrijden

 

De eerlijkheid gebied ook om toe te geven dat een fysiek zwakkere persoon soms niet opgewassen is tegen een sterkere aanvaller.

 

Maar elke krijgskunt of vechtsport maakt het lichaam en de geest sterker, wat ook het zelfvertrouwen verhoogt. En ook dat zijn belangrijke aspecten van zelfverdediging.

 

Zelfvertrouwen geeft de kracht om de stappen te zetten die nodig zijn. Ook al is de fysieke zelfverdediging misschien mislukt, dan nog kun je als slachtoffer de moed hebben om de nodige stappen te zetten om je leven te veranderen. Als persoon de moed hebben om hulp te zoeken is ook een vorm van zelfbehoud! Ook dat is zelfverdediging. 

Wat is zelfverdediging?
Gepost op 10/12/2018

Wat is zelfverdediging?

Wat is zelfverdediging?

Doorgaans beoefent iemand een vechtsport of een krijgskunst om de volgende vijf redenen. Ten eerste als middel om de fysieke fitheid en mentale weerbaarheid te verbeteren. Ten tweede omwille van het competitieve aspect, als sport of spel, waarin iemand zich meet met iemand anders. Ten derde als zelfverdedigingsmethode. Ten vierde, als bron van inkomsten, voornamelijk dan als lesgever of professionele kamper. Ten vijfde, omwille van het sociale aspect.

Het aspect zelfverdediging ligt aan de basis van elke krijgskunst.

Er zijn vier algemene scenario’s waarin zelfverdediging van toepassing is. Iemand kan aangevallen worden door:

 • 1 ongewapende aanvaller zonder ervaring
 • 1 gewapende aanvaller met ervaring
 • Meer dan 1 aanvaller zonder wapens
 • Meer dan 1 aanvaller met wapens

Iedereen met enige realiteitszin zal beamen dat scenario 1 bijna het enige scenario is waarin iemand met een gemiddelde vechtsportachtergrond zichzelf kan verdedigen. Tegen wapens en meerdere aanvallers zijn weinigen opgewassen.

Koryu Uchinadi (KU) - de multivechtsport die we bij Seikan beoefenen - richt zich uitsluitend op scenario 1. Daarbij gaan we uit van de volgende 36 vaak voorkomende gevallen van fysieke agressie (“Habitual Acts of Physical Violence”):

KU is een verzameling technieken gericht tegen de 36 HAPVs. Deze technieken worden aangebracht in een coherent systeem van flow drills en solo oefeningen (kata).

Merk op dat de volgende scenario’s geen zelfverdedigingscenario’s zijn:

 • Een bodyguard die een VIP beschermt
 • Een politieagent die een arrestatie uitvoert
 • Een special forces team dat een terroristische actie neutraliseert
 • Een overval
 • Een bokskamp, judokamp, mma-kamp, enz.

 

Let wel, dit betekent niet dat een bokser, bodyguard of politieagent niet in staat zou zijn om zichzelf te verdedigen. Alleen is de context waarin ze werken en de doelstelling waarmee ze hun technieken uitvoeren anders, wat impliceert dat ook hun trainingsmethodes anders zijn. 

« 1 2 3 »

Meer info over seikan?

Contacteer ons