Verenigingen en Karatestijl

Gepost op 24/02/2019

Seikan vzw is aangesloten bij twee federaties:

   1. Vlaamse Karate Federatie vzw (VKF)

   2. International Ryukyu Karate Research Society (IRKRS)

De Vlaamse Karate Federatie verenigt karateclubs in Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad. De missie van de VKF luidt:

“De Vlaamse Karate Federatie stelt zich tot doel alle karateclubs in Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad in één federatie te verenigen en de karatesport te verspreiden, aan te leren en te laten beoefenen op zowel provinciaal, Vlaams, nationaal als internationaal vlak.

De Vlaamse Karate Federatie wil dit realiseren door de omstandigheden te creëren
en te optimaliseren die de beoefenaar toelaat om op een kwalitatieve manier
(recreatief en competitief) te trainen en (inter)nationaal te kampen met respect
voor elk type beoefenaar. 

De Vlaamse Karate Federatie streeft naar een kwalitatieve karatebeoefening
en zal hiervoor alle clubs optimaal begeleiden en ondersteunen.” (http://www.vkf.be/federatie/organisatie/missie-en-visie)

Al onze leden zijn aangesloten en verzekerd bij de Vlaamse Karate Federatie.

De International Ryukyu Karate Research Society is een internationale vereniging van karateka die de ontstaansgeschiedenis van het karate (d.i. als toepassingsgerichte zelfverdedigingsmethode op Okinawa) bestuderen. De IRKRS werd opgericht door Patrick McCarthy.

“Known for our thinking-outside-the-box mindset, we have been a dependable source of information helping both students and teachers successfully build bridges across styles for more than twenty years. While we’ve established a sterling reputation for our many Japanese-to-English translations of the pioneer’s writings, on-line dialogue, Journals and instructional DVDs, the principal focus of our attention is mentoring and empowering enthusiastic learners of all rank and style and helping instructors understand and develop more effective curriculums through which to impart the functional application practices of kata” (http://www.koryu-uchinadi.com/about/)

Alle lesgevers bij Seikan zijn aangesloten bij IRKRS.

De karatestijl die we beoefenen heet Koryu Uchinadi Kenpo-Jutsu.  

Koryu Uchinadi Kenpo-Jutsu is een coherente en functionele interpretatie van het Okinawaans “Karate” uit de 18e-19e eeuw, het karate zoals het oorspronkelijk geconcipieerd werd alvorens het geëvolueerd is tot een gevechtsport in de 20e eeuw. KU werd door Patrick McCarthy gesystematiseerd in een coherent en volledig toepassingsgerichte multivechtsport. Enkele kenmerken van onze “karatestijl”.

Zelfverdediging

De hoofddoelstelling van Koryu Uchinadi is zelfverdediging tegen HAPV (Habitual Acts of Physical Violence).

Variatie

Zoals vele krijgskunsten biedt Koryu Uchinadi een brede waaier aan technieken. Het KU curriculum bestaat onder meer uit: bokstechnieken uit het boksen, stoot- en traptechnieken uit het moderne karate, elleboog- en kniestoten uit het thaiboksen, klemtechieken uit het klassieke jujutsu, werptechnieken uit judo en aikido, verwurgingen, en grondwerk uit BJJ, enz.

Flowdrills

Om jezelf effectief te kunnen verdedigen is het noodzakelijk dat in een geval van confrontatie de uitvoering van de aangeleerde zelfverdedigingstechnieken zo spontaan mogelijk gebeurt. Doeltreffende zelfverdediging gebeurt instinctief maar beheerst. Om deze “functionele spontaniteit” te bereiken, worden mogelijke aanvallen gerecreëerd en ingeoefend met partner.

Dynamiek

KU wordt gekenmerkt door zeer actieve heuprotaties en grote verplaatsingen. Op die manier ondersteunt het lichaam of beter de lichaamsmassa elke techniek. Verplaatsingen worden gebruikt om aanvallen te ontwijken, om de tegenstander uit evenwicht te brengen.

Budo

Discipline, respect en toewijding zijn noodzakelijke ingrediënten in elke succesvolle onderneming. Om succesvol te worden in de krijgskunsten zijn deze waarden niet minder belangrijk. Krijgkunsten zijn geen kinderspel. Alle technieken zijn potentieel gevaarlijk en daarom moet er ook voorzichtig mee worden omgesprongen. Een klassieke leeromgeving draagt daartoe bij. Dit vertaalt zich ook naar het leven buiten de dojo. Om succesvol te zijn in het leven (in de zakenwereld, als moeder of vader, als mens onder de mensen) helpen de waarden uit de traditionele krijgkunsten.

Kata

Kata is de Japanse naam voor een choreografie van zelfverdedigingstechnieken die de karateka zelfstandig uitvoert. Op het vlak van Kata onderscheidt KU zich duidelijk van andere karatestijlen. Misschien wel het belangrijkste verschil is dat kata aangeleerd wordt nadat de fundamentele zelfverdedigingspatronen die in de kata verweven zitten, gekend zijn (vorm volgt op functie). Een tweede verschil is dat de zelfverdedigingstechnieken gericht zijn tegen realistische aanvallen, niet tegen “karate-aanvallen”. Kata biedt de karateka een onschatbare meerwaarde. Kata wordt vaak terecht omschreven als “zen in beweging”. In kata vinden extreme actie en pure rust elkaar in harmonie. Kata overstijgt aldus het pure zelfverdedigingsaspect van de krijgskunsten. Je ervaart wat anderen voor jou ervaren hebben. Je wandelt in de voetsporen van vroegere grootmeesters. Zonder kata, geen karate!

In feite is het niet helemaal correct om KU als karateSTIJL te beschouwen. KU probeert naar de universele kern te gaan van alle mogelijke technieken en te zoeken naar de principes waarop de technieken gebaseerd zijn. Dit is wat Bruce Lee ook noemde “using no style as a style”. Deze uitspraak kan slechts correct naar waarde geschat worden nadat je een tijdje de weg van de martials arts bewandeld hebt.

‹ Terug naar overzicht